Our Shop.

ดอยอินโฮม ตั้งอยู่เชิง ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่

เป็นบ้านพักเปิดให้ผู้ที่รักธรรมชาติได้เข้าพัก สัมผัสธรรมชาติ เสมือนเป็นบ้านพักส่วนตัว

หรือผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวดอยอินทนนท์ ที่ต้องการบ้านพักอาศัยชั่วคราวได้เข้าพัก

 

บ้านพักคนรักธรรมชาติ บริการบ้านพักแบบโฮมสเตย์ มีแบบบ้าน 4 แบบ ให้เลือกเข้าพัก

ในบรรยากาศธรรมชาติ เงียบสงบ อยู่ท่ามกลางสวนผลไม้และล้อมรอบด้วยลำห้วยแม่กลางไหลผ่าน

Rachavadee side

เรือนราชาวดี

Bhukhasaree

เรือนบุหงาส่าหรี

Reravadee

เรือนลีลาวดี

2

เรือนบานบุรี